Fabrication of metal hard mask using resist replacement molding technique, Donghyoun Kim, Wangyu Song, Sungjin Choi, Jihoon Kwon,Dongyun Shin, and Seung-Beck Lee, Nano Korea 2010, August 20, 2010 KINTEX, Korea

 

7.jpg